Informacje

Przedstawiamy Państwu Fundację Kreatywator, która działa w obszarach kreatywnych w Województwie Śląskim. Jej hasłem…

Joanna Karweta - prezes Fundacji Krzysztof Krzemiński - wiceprezes Fundacji

24 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru fundacji pod numerem …