24 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru fundacji pod numerem 

KRS 0000648619

NIP 6312666321

REGON 36592495100000

Rachunek bankowy:

Bank Pekao - 81124013431111001071492693