Joanna Karweta - prezes Fundacji

Krzysztof Krzemiński - wiceprezes Fundacji